ANTÉNA OCF DIPÓL
 

Drátová KV anténa se skládá z transformačního obvodu a zářiče. Zářič je jeden, napájený mimo střed a elektricky konstruovaný v délce ½ lambda nebo jeho násobcích. Připojuje se do transformačního obvodu. Anténa je napájena koaxiálním kabelem o impedanci 50 ohmů. Transformační obvod je mechanicky navržen tak, aby umožňoval vysokou variabilitu v různých montážních podmínkách. 

Anténa je vyráběna ve dvou variantách podle pásem 3,5-28 MHz nebo 7-28 MHz.
Výkonové zatížení antény je podle verze:
TCVR -
300 W PEP max (na digi, FT8 apod max 100 W)
QRO
- 1500 W PEP max (na digi, FT8 apod max 500 W)
Anténa je dodávána zkompletovaná.

Transformační obvod u antény je složený z impedančního transformátoru a linkového izolátoru, který zabraňuje plášťovým proudů a vzniku rušení. Mechanicky je v nabídce ve dvou provedeních - na zavešení nebo na uchycená třmeny k trubce.
Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Podle konkrétního provedení montáže je třeba počítat s použitím anténního tuneru na některých pásmech.
Vzhledem k tomu, že je anténa rezonanční a rezonuje v požadovaných pásmech nebo poblíž, tak doladění zvládne i tuner zabudovaný uvnitř transceiveru. Vliv na naladění má kvalita země, okolní předměty a prostředí, výška montáže, tvar natažení zářiče (vodorovně, šikmo, zalomený a pod.)

Optimální montážní podmínky jsou: horizontálně ve výšce 10m, napájení koaxiálním kabelem o délce impedančního opakovače na nejnižší používané pásmo. Impedanční opakovač = ½ lambda x koeficient krácení (pro konkrétní použitý kabel).
Při takto provedené montáži je na hlavních pásmech 3,5-7-14-21-28 MHz SWR typicky do 1,5 a méně. Taktéž na pásmech WARC, jedině v pásmu 10,1 MHz může být swr vyšší (cca 3-4)

 

Vyzařování antény OCF DIPÓL 3,5-28 MHz

pásmo 3,5 MHz, výška 10 m

pásmo 7 MHz, výška 10 m

pásmo 14 MHz, výška 10 m

pásmo 21 MHz, výška 10 m

pásmo 28 MHz, výška 10 m

 

 

Porovnání vyzařování OCF DIPÓL 3,5-28 MHz, půlvlného dipólu ve stejné výšce a 1/4 lambda vertikálu ve výšce 4m nad zemí se čtyřmi radiály

OCF dipól černá, dipól červená, vertikál - připravuji

pásmo 3,5 MHz, výška 10 m

 

pásmo 7 MHz, výška 10 m

 

pásmo 14 MHz, výška 10 m

 

pásmo 21 MHz, výška 10 m

 

pásmo 28 MHz, výška 10 m