VYZAŘOVACÍ DIAGRAMY ZRD 10


doporučená výška montáže minimálně 14 m nad zemí

 

vyzařovací diagram a průběh PSV antény ZRD 10 v pásmu 10 MHz ve výšce 15 m nad reálnou zemí